We vinden het binnen Waterscouting de Bevers belangrijk dat leden in een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scouting activiteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

In de vereniging Waterscouting De Bevers betekent sociale veiligheid dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals pesten, verduistering, groepsdruk, zeden, etc.

Als verenging hanteren we NIX18 voor jeugdleden betekent dat een verbod op alcohol, roken en drugs tijdens scoutingactiviteiten.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze gedragscode dient te worden onderschreven door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Die kun je hier downloaden. Bij aanvang van hun vrijwilligerswerk worden alle vrijwilligers gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de verplichte maatregelen die Waterscouting De Bevers getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en het niet overleggen van een VOG, leiding of bestuursleden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Je kunt ons via e-mail bereiken op : vertrouwenspersoon@scoutingdebevers.nl.
Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:  inveiligehanden@scouting.nl socialeveiligheid@scouting.nl